Specjalisci ITHolding

Kontakt

Jesteś tutaj: IT HoldingKontakt

Dane Kontaktowe:

IT Holding Sp. z o.o.
ul. Siłaczki 3/9
02-495 Warszawa

Biuro – tel. 22 254 32 56

biuro@itholding.pl

Konrad Wienc660 591 159

konrad@itholding.pl

Wojciech Fitz602 341 452

wojtek@itholding.pl

Sąd Rejonowy Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000318853, kapitał zakładowy w wysokości 300 000 zł,
NIP: 529-176-11-07