Specjalisci ITHolding

Kontakt

Jesteś tutaj: IT HoldingKontakt

Dane Kontaktowe:

IT Holding Sp. z o.o.
ul. Siłaczki 3/9
02-495 Warszawa

tel. 22 254 32 56

Konrad – 660 591 159

Wojtek – 602 341 452

biuro@itholding.pl
www.itholding.pl

Sąd Rejonowy Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000318853, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł,
NIP: 529-176-11-07