User Intent

User intentZamiar użytkownika – mówi nam, czego szuka użytkownik poprzez zapytanie za pośrednictwem wyszukiwarki. Zamiar użytkownika bierze pod uwagę słowa kluczowe użyte w zapytaniach, ale wykracza poza nie, starając się zrozumieć kontekst i intencję tych słów. Można wyróżnić trzy główne typy zamiarów użytkownika: informacyjny – gdy użytkownik szuka informacji na temat słowa kluczowego, nawigacyjny – gdy odwiedzający próbuje znaleźć określoną stronę internetową, i transakcyjny – gdy zapytanie wyszukiwania, pokazuje zamiar zakupu produktu lub wykonania innego rodzaju transakcji. Odpowiednie dopasowanie słów kluczowych do zamiarów użytkownika ma wpływ na zwrot kosztów pozycjonowania lub osiągnięcie założonych celów.


Pozostałe wyrażenia które mogą cię zainteresować: