UX – User Experience

User Experience (UX)Doświadczenie użytkownika –  Doświadczenie użytkownika (UX) to emocje i postawy danej osoby związane z korzystania z określonego produktu, systemu lub usługi. Obejmuje praktyczne, empiryczne, uczuciowe, znaczące i cenne aspekty interakcji człowiek-komputer i własności produktu. Ponadto obejmuje postrzeganie przez człowieka aspektów systemu, takich jak użyteczność, łatwość użycia i wydajność. Doświadczenie użytkownika może mieć charakter subiektywny w takim stopniu, w jakim dotyczy indywidualne postrzeganie  i myślenie w odniesieniu do produktu lub systemu. Doświadczenie użytkownika zmienia się dynamicznie, stale zmieniając się w czasie ze względu na zmieniające się okoliczności użytkowania. W pozycjonowaniu kwestie związane z UX pomagają konwertować ruch pozyskany z wyszukiwarki.


Pozostałe wyrażenia które mogą cię zainteresować: