Algortym Google

Algorytm Google – Sama definicja słowa algorytm brzmi następująco: „skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań, sposób postępowania prowadzący do rozwiązania problemu” – Wikipedia.

W przypadku wyszukiwarki Google istnieje wiele czynności (czynników), badających strony internetowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz wyszukiwarka ustala kolejność wyników w SERP (Search Engine Result Pages). Algorytm bada strony internetowe pod kątem czynników zewnętrznych (w obrębie strony internetowej), oraz zewnętrznych – linki, NAP, Social Media itp.


Pozostałe wyrażenia które mogą cię zainteresować: